Szambo tradycyjne - szczelne

Drugim sposobem odprowadzenia ścieków bytowych jest budowa szamba szczelnego. Szambo jest to nic innego jak zbiornik bez odpływowy zamontowany w ziemi lub na jej powierzchni, wytworzony z betony, żelbetonu, tworzywa sztucznego lub innego materiału dopuszczanego w budownictwie przy tego typie urządzeniach. Zbiornik ten wymaga okresowego opróżniania, którego intensywność jest uzależniona od jego wielkości. Cena za szambo betonowe z jedną komorą to wydatek rzędu 1700 zł za zbiornik 5000 litrów. Do tych kosztów należy jeszcze doliczyć transport oraz montaż takiego szamba - parce koparki, ludzi itp. Średni koszt budowy szamba to około 2000 - 4500 zł. Największym mankamentem korzystania z szamba jest jego częste opóźnianie. Jednorazowa cena za wywóz nieczystości, specjalnym do tego celów wozem asenizacyjnym, wynosi od 100 zł do 250 zł w zależności od regionu kraju. Dlatego ważne aby przy budowie szamba zbiornik miał większa pojemność o ile warunki panujące na działce na to pozwalają. Przy typowym zbiorniku dla rodziny czteroosobowej koszty wywozu nieczystości w odstępach dwutygodniowych to 2000-5000 zł rocznie.


Sens budowy szamba

Budowa szamba ma sens wszędzie tam, gdzie inne rozwiązania zawodzą, a wiec w przypadku planowania późniejszego przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej lub braku miejsca na drenaż przydomowych oczyszczalni ścieków. Przydomowa oczyszczalnia ścieków Ostatnim sposobem zagospodarowania ścieków bytowych są przydomowe oczyszczalnie ścieków. Urządzenia te w większości przypadków składają się z osadnika gnilnego oraz systemu drenażowego, za pomocą którego wstępnie oczyszczone ścieki trafią do gruntu, rowu lub rzeki. W osadniku gnilnym przydomowej oczyszczalni zachodzą procesy podczyszczania ścieków, w którym usuwane są substancje nierozpuszczalne w wodzie. Udział w tym procesie jest ściśle uzależniony od bakterii beztlenowych, dzięki którym w osadniku gnilnym dochodzi do automatycznego oddzielenia substancji lekkich (oleje i tłuszcze) od substancji ciężkich. Te ostatnie w wyniku opadania gromadzą się na dnie zbiornika w postaci osadu.


Czyszczenie zbiornika szamba

Zaleca się, aby raz na dwa lata opróżnić osad ze zbiornika - niemniej z własnego doświadczenia, przy stosowaniu dobrych bakterii biologicznych, jakimi są bakterie SEPTONIC - wystarczy go opróżnić raz na 8 lat. Koszt budowy przydomowej oczyszczalni dla typowej rodziny czteroosobowej waha się w granicach od 4000-6000 zł. Koszty eksplantacji sprowadzają się do comiesięcznego używania bakteria biologicznych w cenie około 4-6 zł na zbiornik 2 m3- w skali roku 48-72 zł. Koszt opróżniania osadu z osadnika gnilnego to 100-200 zł co dwa lata lub rzadziej przy stosowaniu dobrych bakterii.