Oczyszczalnie ekologiczne - Łódź

Oczyszczalnie ekologiczne są wydajnym i ekonomicznie opłacalnym sposobem odprowadzanie z domów nieczystości płynnych. Są zalecana poprzez dyrektywę unijną jako najbardziej ekologiczne i przyjazne środowisku. Do ich niewątpliwych zalet należy to, że są praktycznie bezobsługowe i nie generują kosztów związanych z odprowadzaniem lub wywozem ścieków. Oczyszczalnie ekologiczne, inaczej zwane drenażowymi są instalacjami wydajnymi i bardzo sprawnymi. Mogą być montowane na posesjach, na których istnieje przestrzeń i warunki geologiczne na rozłożenie instalacji drenażowej. 

Rodzaje oczyszczalni ekologicznych

Projektujemy i montujemy przydomowe oczyszczalnie biologiczne i ekologiczne w różnych wariantach: tradycyjne, pakietowe, tunelowe oraz ze studnią chłonną. Dostarczmy kompletne urządzenia i montujemy je na terenie posesji. Na wykonaną instalację udzielamy gwarancji. Zapewniamy solidne wykonanie prac oraz sprawny montaż instalacji.

Oczyszczalnia tradycyjna – drenażowa

Najważniejszym elementem oczyszczalni drenażowej jest drenaż rozsączający. We wszystkich rodzajach tego typu oczyszczalni jego zasada, budowa oraz dobór jest identyczny. Drenaż rozsączający jest to układ naciętych rur o średnicy 110 mm. Długość drenażu uzależniona jest od ilości ścieków i przepuszczalności gruntu. Rury drenażowe układane są w żwirowej osypce o granulacji około 16-40 mm. Zaleca się, aby każda nitka drenażowa była zakończona kominkiem napowietrzającym.

Oczyszczalnia pakietowa W-BOX

W-BOX to wypełnienie polipropylenowe stosowane do zbiorników drenażowych i retencyjnych. Stanowi doskonałą alternatywę dla tradycyjnego systemu kanałowego, w przypadku, gdy niemożliwa jest jego modernizacja lub rozbudowa. Jest to idealne rozwiązanie na działki o ograniczonej przestrzeni. Wymiary pojedynczego pakietu to 2,4 dł. x 0,3 szr. x 0,3 gł. m. Pod względem struktury zewnętrznej, jak i pełnionych funkcji W-BOX i tradycyjne systemy żwirowe są analogiczne. Pakiety mają znacznie większą pojemność rozsączania niż drenaż (ponad 3 razy większą), w związku z tym wymagają znacznie mniej powierzchni niż oczyszczalnie drenażowe.

Oczyszczalnia tunelowa

Tunele rozsączające 300 l zostały zaprojektowane głównie z myślą o zastosowaniu w obrębie budownictwa indywidualnego. Tunele układa się w ciągi i w jednej warstwie i zamyka specjalnymi płytami. Tunel wytrzymuje obciążenie długotrwałe 1,5 tony/m2, co umożliwia posadowienie pod obszarami przeznaczonymi dla ruchu samochodów osobowych, a także 3,5 tony/m2 obciążenia chwilowego. Wymiary pojedynczego tunelu to 1,16 dł. x 0,8 szr. x 0,51 gł. m.

Oczyszczalnia ze studnią chłonną

Ten typ drenażu idealnie sprawdza się wszędzie tam gdzie nie mam miejsca na inne systemy drenażowe. W naszej ofercie znajduje się szamba plastikowe i szambo przydomowe.