Budowa przydomowej oczyszczalni, a przepisy

Chcąc wybudować legalną przydomową oczyszczalnię ścieków, trzeba liczyć się z tym, że należy spełnić szereg przepisów, które zostały jasno określone w rozmaitych rozporządzeniach i ustawach. Na co zwrócić uwagę, aby mieć pewność, że inwestycja będzie zgodna z obecnie obowiązującymi przepisami prawa? Jakie minimalne odległości należy zachować? O jakich formalnościach nie można zapomnieć?

 

Jakich odległości należy przestrzegać?

 

Budując przydomową oczyszczalnię ścieków lub szambo ekologiczne, należy pamiętać o tym, że przepisy jasno określają odległości, które należy zachować w stosunku do urządzeń terenowych, jakie sprecyzowano w przepisach. Pamiętając o powyższym, szczególną uwagę należy skupić na Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, gdzie jasno określono warunki techniczne, którym powinny sprostać budynki i ich usytuowanie. Szukając bardziej szczegółowych informacji, można także zapoznać się z ustawą z dnia 20 lipca 2017 roku — Prawo wodne, gdzie jasno określono dodatkowe odległości, których powinny przestrzegać osoby chcące na swoim terenie wybudować przydomową oczyszczalnię ścieków. 

 

Domowa oczyszczalnia a studnia wody pitnej

 

Mając na swojej posesji studnię, z której czerpie się wodę pitną, warto zapoznać się z § 31 ust 1 pkt 3 i 4 – Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690, który mówi, że korpus zbiornika nieczystości musi znaleźć się w odległości co najmniej 15 metrów od ujścia wody pitnej. Natomiast system, który rozprowadza oczyszczone ścieki do gruntu, powinien znajdować się co najmniej 30 metrów od tego ujścia. Odległość ta liczona jest od najbliżej położonego przewodu rozsączającego. Należy pamiętać, że wspomniane wyżej odległości dotyczą nie tylko studni znajdującej się na działce właściciela, ale również studni, które znajdują się na innych sąsiadujących działkach.