Szamba tradycyjne bez tajemnic

Budując dom, nie zawsze można podłączyć go do kanalizacji miejskiej. W tej sytuacji należy dokonać wyboru alternatywnego sposobu odprowadzania ścieków. Wtedy rozwiązaniem mogą być szamba albo przydomowe oczyszczalnie ścieków. Oba sposoby odprowadzania ścieków są dobre. Każde z nich ma swoje zalety i wady. Wybór konkretnego rozwiązania warto uzależnić od swoich oczekiwań, czasu, jaki chcemy poświęcić na obsługę instalacji kanalizacyjnej. Dziś zajmiemy się zbiornikami bezodpływowymi do odprowadzania ścieków, czyli szambami.

Szamba tradycyjne są w pełni szczelne, jeśli zadbamy o ich jakość

Szambo to, jak napisaliśmy powyżej jeden ze sposobów odprowadzania ścieków w sytuacji, gdy nie możemy być podłączeni do kanalizacji miejskiej. Istnieją dwa podstawowe rodzaje szamb. Szamba tradycyjne oraz szamba ekologiczne. Te drugie, są droższym rozwiązaniem, nie mówimy, czy lepszym, czy gorszym – bo wszystko zależy od możliwości finansowych, oczekiwań wobec przydomowego szamba, i jeszcze paru parametrów, o których pisać teraz nie będziemy. Zresztą jak pamiętacie, o ekoszambie już pisaliśmy. Dziś wracamy do korzeni, do szamba betonowego tradycyjnego. No właśnie, czy szambo tradycyjne może być tylko betonowe?

Otóż nie. Takie przekonanie wzięło się w świadomości wielu z nas, jeszcze z czasów poprzedniej epoki. Mocno upraszczając przebieg zakładania szamba w latach 90. i wcześniejszych, wyglądało to mniej więcej tak: kopano dół, czymś go uszczelniano, zalewano betonem, czasem od środka „impregnowano smołą” i na to wylewano a’la strop, właz i gotowe. Niestety taka praktyka trwająca latami sprawiła, że krąży mit, iż szamba tradycyjne są nieszczelne. Jak pokazuje nasza praktyka, jest to prawdą tylko w sytuacji, gdy:

  1. zakupiliśmy tanie szambo z niepewnego źródła, o nie wystarczającej, chociażby grubości ścianek i niezbędnych uszczelnieniach,
  2. montaż został przeprowadzony wadliwie, chociażby jeśli chodzi o sposób montażu pokrywy,
  3. nie przeprowadzono dodatkowych uszczelnień instalacji materiałami odpornymi na wysokie ciśnienia wody, czy też związki chemiczne typu siarczany, azotany, azotyny, itd.,
  4. zbudowano szambo bez oceny przeciążeń, jakim będzie ono poddawane. Tam, gdzie zakłada się występowanie bardzo dużych obciążeń, konieczna jest specjalna wzmacniana konstrukcja szamba. Zwykle szambo takie ma wybudowane wewnątrz przegrody, celem odpowiedniego rozkładu sił działających na zbiornik.

Jakie są rodzaje szamb tradycyjnych, gdzie można je instalować?

Wśród szamb tradycyjnych wyróżniamy:

  • szamba z betonu,
  • szamba z żelbetonu,
  • szamba z tworzyw sztucznych.

Istotną sprawą jest posiadanie przez zbiornik asenizacyjny odpowiedniego certyfikatu szczelności. Podobnie jak jego właściwe podłączanie. Na małe zbiorniki na ścieki (około 10 m3) nie musimy mieć pozwolenia na budowę, co jest cenną informacją, zwłaszcza że optymalna wielkość szamba, z której dziennie korzysta około 3 osób to 8-12 m3. Dlaczego akurat te wielkości? Z dwóch powodów. A mianowicie: zbiorniki tej wielkości powinny zaspokoić potrzeby 4-osobowej rodziny w sprawie generowanych zanieczyszczeń. Przy założeniu średniego dziennego wyprodukowania ok. 150 l nieczystości przez każdą z nich i opróżnianiu zbiornika co około 2,5 tygodnia. Druga sprawa to zależność kosztu opróżniania szamba od wielkości zbiornika wozów asenizacyjnych. Bez względu na wielkość każde szambo wymaga zgłoszenia do władz lokalnych, zwykle informację taką zostawia się w starostwie powiatowym. Zgodnie z obowiązującym prawem szambo musi być oddalone o minimum 15 m od studni głębinowej a minimum 2 m od granicy działki, czy też ulicy.