Czym jest tzw. ekoszambo?

 

„Ekoszambo” to potoczne określenie przydomowych oczyszczalni ekologicznych. Pod tą nazwą kryje się metoda bazująca na naturalnych procesach biologicznych. Eksploatacja takiej oczyszczalni jest wygodna i tania. W odróżnieniu od konwencjonalnego szamba, nieczystości nie muszą być wywożone pojazdem asenizacyjnym. Rozwiązanie nie powoduje dyskomfortu dla mieszkańców. Co jeszcze warto wiedzieć o tzw. ekoszambie? Dostarczamy najważniejszych informacji na temat rozwiązania.


Na jakiej zasadzie działa oczyszczalnia ekologiczna?

 

W przydomowej oczyszczalni ekologicznej ma miejsce dwuetapowa reakcja biologiczna, pozwalająca doprowadzić nieczystości do postaci, w której nie zagrażają one środowisku. Pierwsza część odbywa się w tzw. zbiorniku gnilnym, w którym następuje oddzielenie substancji lekkich od ciężkich. Drugie z wymienionych odkładają się na dnie, jako osad, a następnie – rozkładają. Z kolei substancje lekkie są filtrowane i odprowadzane do drenażu rozsączającego, gdzie ma miejsce drugi etap oczyszczania z udziałem bakterii. Cały proces trwa 3 dni, a ciecz będąca jego rezultatem jest bezpieczna dla środowiska na tyle, że może być odprowadzana do rowu melioracyjnego, a nawet gruntu czy rzeki. Efektywność metody zależy w dużej mierze od właściwego doboru parametrów zbiornika i wyboru typu instalacji. Realizację oczyszczalni warto więc zlecić specjalistom.

 

Kiedy możliwa jest budowa ekologicznej oczyszczalni?

 

Rozwiązanie jest dopuszczalne na terenach, które nie są objęte kanalizacją. Jeśli posesja ma dostęp do takiej sieci, budowa ekologicznego szamba zwykle nie będzie możliwa. Jednak, w przypadku, gdy podłączenie posesji do ogólnodostępnej sieci jest zbyt kosztowe lub utrudnione ze względów technicznych, istnieje możliwość budowy „ekoszamba”. Inwestycję należy koniecznie poprzedzić konsultacją z władzami lokalnymi.

Urządzania, których przepustowość nie przekracza 7,5 metra sześciennego na dobę, nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Inwestor na minimum 21 dni przed rozpoczęciem prac musi władzom lokalnym zgłosić zamiar realizacji inwestycji, prace muszą być realizowane w okresie 2 lat od daty wskazanej w zgłoszeniu.

Oczyszczalnia jest odpowiednia zarówno do małych domków, jak i większych budynków. Można ją zamontować na gruntach ciężkich, ale też piaszczystych i żwirowych.

 

Chcesz wiedzieć więcej ? Bo ja chcę !

 

To są wstępne informacje na ten temat, będziemy o nich regularnie pisać. W tej branży występuje wiele przypadków szczególnych, wiele nieporozumień i kilka nazw o mylącym znaczeniu, co wielu wprowadza w zakłopotanie. Dlatego, aby poznać konkrety i fakty czytaj kolejne wpisy, a jeśli nie chcesz czekać: zadzwoń.